English

РИЛСКИ СИМПОЗИУМ

15-16 Октомври, 2003 г.

Стара Загора-Старозагорски минерални бани

 

Международна година на инвалида в Европейския съюз
“2003-Европейска година на хората с увреждания”

 

РИЛСКИ СИМПОЗИУМ

15-16 Октомври, 2003 г.

Стара Загора - Старозагорски минерални бани

 

На 15 и 16 Октомври 2003 г в гр. Стара Загора се проведе Рилски Симпозиум на тема: “Профилактика на социално-значими заболявания”. Форумът се проведе под патронажа на Госпожа Мария Нейкова, Областен Управител на Област Стара Загора. На откриването в Драматичният театър присъствуваха много гости. Симпозиумът бе открит от Доц. Светлин Танчев, Ректор на Тракийски Университет Стара Загора. Богатата културна програма бе аплодирана от присъствуващите. Научните заседания на симпозиума се проведоха в Почивната база на Мини “Мариза-Изток”, Старозагорските минерални бани. На симпозиума присъствуваха над 120 участиници от цялата страна.

Основна тема на симпозиума бе ранното откриване на уврежданията на слуха при децата и тяхната рехабилитация. Гост-лектори на симпозиума на тази тема беха Г-жа Габриела Тоньола от Милано, Италия и Доц. Д-р Ян Гронемайер от Бохум, Германия. Те изнесоха най-новите виждания по проблема за въвеждане на неонатален слухов скрининг и споделиха опита на Италия и Германия в тази насока. От българска страна в програмата и дискусите по проблема взеха участие Проф. Тодор Карчев, Проф. Кунчо Кунев и Проф. Дичо Димов от Университетска Болница “Царица Иоанна”, София. В дискусията по въвеждането на слуховия скриниг взеха участие и водещи неонатолози: Доц. Д-р Нели Жекова, София и Доц. Д-р Мая Кръстева, които изказаха положителното отношение на специалнистите-неонатолози по проблема за въвежддане на повсеместен неонатален слухов скрининг. От страна на организаторите на проявата Д-р Петър Руев направи предложение за създаване на Национален централен регистър на децата със слухови увреждания. За тази цел е създадена специлана карта за регистрация (Приложение 1).

Този симпозиум постави открит проблема за въвеждане на неонатален слухов скрининг, проблем, който ще се дискутира и занапред на Белинов Симпозиум, 7-8 Ноември 2003, Зала Nr. 9 на НДК, София.

 

 

Симпозиумът се провежда под патронажа на областния управител на област Стара Загора г-жа Мария Нейкова

 

Научна област: Обществено здравеопазване, профилактика на социално значими заболявания

 

Рилския Симпозиум е насочен към вниманието на общопрактикуващите лекари, оториноларинголози, офталмолози, специалистите по социални дейности и духовници, специална педагогика и лица ангажирани с обгрижването на хора с увреждания.

 

Научни направления:

Слухови увреждания, социални дейности, специална педагогика, духовно обгрижване

 

Симпозиумът е кредитиран от СНМД, Съвет за кредитна оценка за продължителна медицинска квалификация - София, клон на U.E.N.S. със 7 кредита.

Симпозиумът се посвещава на делото и подвига на Свети Иван Рилски Чудотворец

 

Организационен комитет

 

Почетен председател: Проф. Т. Карчев

Председатели: Доц. П. Димов, Доц. В. Шошева

Официален гост: Проф. Ф. Грандори, Италия

 

Програмен комитет:

Доц. Св. Танчев, н.в.п. Старозагорски митрополит Галактион, Проф. Ив. Ценев, Доц. Й. Спиридонова, Доц. Ж. Караколев, Доц. К. Костов, Доц. В. Стоянов, Доц. Е. Христова

 

Научен секретар: Д-р П. Руев

 

Технически секретар: Д-р А. Стефанов

Технически екип: Доц. К. Бенкова, Д-р В. Маринов, свещ. М. Михайлов, Д-р М. Михов, Д-р Д. Михайлов, Д-р А. Ботева, Д-р Р. Христова, свещеник Йордан Карагеоргиев

 

Организатори:

Тракийски Университет Стара Загора, Катедра УНГ болести София, Старозагорска Митрополия, Клиничен Център по Отология и Невро-Отология “Св. Ив. Рилски Чудотворец” Стара Загора

 

Съорганизатори:

Община Стара Загора, Мини Марица изток, Зонта Клуб - Стара Загора, Регионална библиотека “Захарий Княжески” Исторически музей Стара Загора, РЦЗ Стара Загора, РЗОК Стара Загора, Художествена галерия Стара Загора, Съюз на Глухите в България, Читалище “Родина “ Стара Загора, ССД - Стара Загора, Демократичен съюз на Жените Стара Загора, Лайнс клуб “Тракия” Стара Загора, Сдружение с нестопанска цел “Про Отоложи” Стара Загора, Национален алианс “Живот за България” София

 

Спомоществуватели:

Alcon, Centillion, Elpak, Ewopharma, Glaxo Smith Kline, Les Laboratoires Servier, Yamanouchi

Място на провеждане:

Откриване и първа сесия 15.10.2003 г 13.30 ч Драматичен Театър Стара Загора

Научни сесии:

15.10.2003 г 17.00 ч Почивна станция”Марица Изток” Старозагорски минирални бани

16.10.2003 г 8.30 ч Почивна станция”Марица Изток” Старозагорски минирални бани

 

Симпозиумът се провежда с одобрението на Европейската Академия по Отология и Невро-Отология

European Academy of Otology and Neuro-Otology

 

15.10.2003, Драматичен театър Стара Загора

13:30-14:15 – Откриване

 

Хор за църковно песнопеене “Митрополит Методи Кусев” (3 мин)

Мария Нейкова, Областен Управител Стара Загора. Приветствие (3 мин)

Д-р Е. Желев, Кмет гр. Стара Загора. Приветствие (3 мин)

Н.В.П. Старозагорски митрополит Галактион. Откриване с молитвено чинопоследовение за църковен събор (10 мин)

Доц. Св. Танчев, Ректор Тракийски Университет Стара Загора. Приветствие (3 мин)

Проф. Т. Карчев, Ръководител Катедра УНГ болести, Главен Републикански консултант София. Приветствие (3 мин)

Васил Панев, Съюз на глухите - София Приветствие (3 мин)

Музикална програма:

Хор при Софийска Духовна Семинария “Св. Иван Рилски”

Вокална група и танцов състав – училище за деца с увреден слух “Св. Ив. Рилски” Търговище

Ансамбъл “Загорче” Стара Загора

 

Драматичен театър Стара Загора 14:30-15:15 ч I Сесия

 

Председател: Доц. А. Кръстев    Секретар: д-р Ат. Стефанов

 

 1. Проф. Д. Киров. Българската святост в делото на Свети Иван Рилски Чудотворец (15 мин)
 2. Доц. Ан. Кръстев. Из историята на Свети Ивановите мощи (15 мин)
 3. д-р Тотко Найденов. Х Юбилеен Ден на българския лекар (10 мин)
 4. н.с. Петър Калчев. Св. Иван Рилски – исторически аспекти (10 мин)
 5. М. Добрев. Св. Иван Рилски в иконописта на Г. Данчов (10 мин)

  (Посещение на изложба икони в Художествена галерия гр. Ст. Загора)

Фоайе на Драматичен театър Стара Загора

Изложба от материали посветени на делото и подвига на Св. Иван Рилски Чудотворец организирана от Регионална библиотека “Захарий Княжески” Стара Загора

 

16:00-17:00 – Транспорт до Старозагорски минерални бани и настаняване

 

15.10.2003, Старозагорски минерални бани Почивна база мини Марица Изток

Зала 1 17:00-18:00 ч II Сесия

 

Председател: Доц. П. Димов    Секретар: Д-р П. Руев

 

 1. Prof. Grandori – Нови предели на детската оториноларингология и аудиология: минало и бъдеще на раннато слухово откриване и интервенция (15 мин)
 2. Проф. Карчев. Переспективи на кохлеарната имплантация в България (15 мин)
 3. Priv. Doz. H. Sudhoff. Ранното слухово откриване и кохлеарната имплантация-опита от Бохум, Германия (15 мин)
 4. Презентация на фирма Les Laboratoires Servier: Eurespal възможности и приложение (15 мин)

 

18:00-18:30 – Кафе-пауза със Servier

 

Зала 1 18:30-19:40 ч III Сесия

 

Председател: Проф. Т. Карчев    Секретар: Доц. П. Димов

 

 1. Кръгла маса: Въвеждане на Универсален Неонатален Слухов Скрининг в България Проф. Т. Карчев (модератор), Prof. F. Grandori (15 мин), Проф. Ив. Ценев, Проф. Д. Досков, Доц. Й. Спиридонова, Доц. Е. Христова, Priv. Doz. H. Sudhoff, Доц. Л. Петков (5 мин)
 2. Презентация на фирма Glaxo Smith Kline: Социална значимост на белодробните заболявания (10 мин)

 

20:00 – Коктейл

 

16.10.2003, Старозагорски минерални бани, Почивна станция мини “Марица Изток”

Зала 1 8:30-10:00 ч IV Сесия

 

Председател: Доц. В. Стоянов   Секретар: д-р А. Ботева

 

 1. Проф. Иван Ценев. Алтернативни хирургически техники при кохлеарната имплантация (15 мин)
 2. Д-р П. Руев. Национален регистър на глухотата (10 мин)
 3. Доц. Й. Спиридонова, Д-р Д. Попова. Нашият опит при диагностиката на слуховите увреждания при децата чрез конвенционална ABR и отоакустични емисии. (10 мин)
 4. Доц. Е. Христова, Д-р Р. Георгиева. Нарушение на слуха при рискови новородени деца (10 мин)
 5. Презентация на фирма Сентилион ООД: Кохлеарна имплантна система COMBI 40+ / TEMPO+ на фирма МЕД ЕЛ, Австрия - най-добрата алтернатива за хора с дълбока сензорна глухота (10 мин)

 

10:00-10:30 – Кафе-пауза с Elpak

 

Зала 2 8:30-10:00 ч V Сесия

Председател: Проф. А. Балтаджиева    Секретар: Р. Милачков

 

 1. Доц. В. Шошева Поведенческа превенция при деца с умствена изостаналост и увреден слух (8 мин.)
 2. Проф. В. Стамов. Езикова абилитация на деца със слухови разтройства от гледна точка на логопедията (8 мин)
 3. Доц. Р. Върбанова. Мултиплени разтройства при деца със слухови увреждания и възможности за езикова абилитация (8 мин)
 4. Проф. А. Балтаджиева. Интегрираното обучение на деца с увреден слух (8 мин)
 5. Доц. В. Кацарска. Съвременни подходи за превенция на последиците от глухотата (8 мин)
 6. Р. Милачков. Фердинанд Урбих и чистият устен метод за обучение (8 мин)
 7. Н. Гарова. Депресивитет и тревожност при деца със специфични образователни потребности (8 мин)
 8. М. Милушева. Алтернативни форми за обучение при деца с увреден слух (8 мин)
 9. Г. Тодорова. Особености в организацията и провеждането на корекционната работа при деца с увреден слух (8 мин)
 10. Ф. Михайлова. Мимикожестовата реч в процеса на обучение при деца с увреден слух (8 мин)
 11. Презентация на фирма Сентилион ООД: Резултати от рехабилитацията на деца с кохлеарни имплантни системи COMBI 40+ / TEMPO+ в България (10 мин)

 

10:00-10:30 – Кафе-пауза Elpak

 

Зала 1 10-30-11:30 ч VI Сесия

 

Председател: Доц. К. Костов    Секретар: Д-р Р. Христова

 

 1. Priv. Doz. H. Sudhoff. Холестеатома на средното ухо-факти и теории (8 мин)
 2. Проф. Д. Димов. Експертиза на слуховите увреждания (5 мин)
 3. Д-р Сл. Йорданова. Осигуряване на медицинска помощ и РЗОК (5 мин)
 4. Д-р Г. Пракова, Д-р М. Христозова, С. Карастоянова, М. Борисова. Медицински и социални аспекти на трайно намалената работоспособност (5 мин)
 5. Проф. Г. Едрев, Доц. Ст. Лолов. Иммунология на отосклерозата (5 мин)
 6. Доц. К. Костов, К. Пеева и кол. Мозъчно-съдовата болест в Р. България – социално-медицински аспекти (5 мин)
 7. Д-р Е. Вълкова. Ранни дерматологични стигми на вродена глухота (Sy-Klein-Waaldenstrom синдром ) (5 мин)
 8. Доц. П. Димов, д-р А. Ботева, д-р П. Руев. Социални аспекти на глухотата (5 мин)
 9. Д-р С. Йорданова.УНГ проблеми при Epidermolysis bullosa hereditaria dystrophica и Psoriasis vulgaris (5 мин)
 10. Д-р Р. Христова. Профилактика на слуховите увреждания при остеопороза (5 мин)
 11. Презентация на фирма Les Laboratoires Servier: Лечение с Bioparox (5 мин)

 

Зала 2 10:30-11:30 ч VІI Сесия

 

Председател: Доц. В. Шошева    Секретар: Н. Гарова

 

 1. Йеромонах Висарион (протосингел на Старозагоска Митрополия) Чудесата на Свети Иван Рилски при лечение на болни (8 мин)
 2. Д-р Й. Вучков. Необходимост и значение на духовните грижи при социалнозначимите заболявания (5 мин)
 3. Протоирей Й. Карагеоргиев. Духовно обгрижване на болни (8 мин)
 4. Доц. К. Бенкова. Правна защита на лицата с увреждания (8 мин)
 5. Протоирей Ив. Катранджиев. Грижи към болните и мястото на духовника (8 мин)
 6. Д-р М. Христозова и кол. Заболеваемост и смъртност от сърдечно-съдови заболявания в района на Стара Загора от 1992-2002 г (8 мин)
 7. Доц. В. Стоянов, Сл. Русева. Ролята на медицинската сестра в интердисциплинарния екип при обгрижване на терминално болни (5 мин)
 8. Изв. Доц. Зл. Трифонов, д-р Пл. Атанасов. Компютърна кампиметрия при ранната диагноза на първичната глаукома (5 мин)
 9. К. Станчева. Ролята на медицинската сестра в програмата за въвеждане на универсален неонатален слухов скрининг (5 мин)

 

Зала 1 11:30 Закриване

 

Културна програма

ГЛАВНА ИНФОРМАЦИЯ:

включва: 1 сертификат за участие, 1 удостоверение за кредитна оценка, участие в научните сесии, коктейл, 2 кафе паузи, списание Pro Otology-Balkan Journal of Otology&Neuro- Otology

Удостоверенията за кредитна оценка се издават след предварителна атестация на Рилския Симпозиум от Съюза на медицинските дружества София, който е клон на Сдружението на медицските дружества в Европейския Съюз.

 

Желанието на организаторите е изнесените доклади в Рилски Симпозиум да бъдат отпечатани в сборник под формата на научни статии по изисквания на списание “Pro Otology”

 

Сумите е необходимо да бъдат приведени на сметката на СНЦ “Про Отоложи”:

 

BGL

Хеброс Банк Стара Загора, България

Банков код: 800 773 70

Банкова сметка: 100 017 4010

За име: Pro Otology, Рилски Симпозиум 15-16 Октомври, 2003

 

EURO

Хеброс Банк Пловдив, България

Swift Code: Acbp Bg 2p 720 Branch Stara Zagora

Банков код: 800 773 70

Банкова сметка: 140 017 4014

За име: Pro Otology, Рилски Симпозиум 15-16 Октомври, 2003

 

Краен срок:

30 Септември 2003 г Заявки за участие в Рилския Симпозиум

 

Място на провеждане:

Откриване 15.10.2003 г 13.30 ч Драматичен Театър Стара Загора

Научни сесии: 15.10.2003 г 17.00 ч Почивна станция ”Марица Изток”

16.10.2003 г 8.30 ч Почивна станция ”Марица Изток”

 

Настаняване:

Почивна станция ”Марица Изток” Старозагорски минирални бани

Хотел:

25 лв 1 нощувка в стая с две легла (12.50 лв легло на вечер)

Тел: 04111/2346 04111/2313

GSM 0887 310 114

 

Адрес за кореспонденция:

Секретариат Рилски Симпозиум

Клиника по УНГ болести

Университетска Болница, Медицински Факултет, Тракийски Университет

Ул: “Армейска” 11, 6000 Стара Загора

Тел/факс: 00 359 42 600 725

e-mail: petar.rouev@web.de

Списание Balkan Journal of Otology and Neuro-Otology “Pro Otology”

e-mail: pdimov@uni-sz.bg

 

Транспортът с автобуси до Старозагорски минирални бани, Почивна станция на ” Марица изток“ ще тръгне:

16.00 ч на 15 Октомври 2003 г Драматичен театър-север

8.00 ч на 16 Октомври 2003 г Драматичен театър-север