Relief of Lioness with a cub. Stara Zagora, XI-XII c.

 

English Language

Temple of Apollon and Temple of Artemis. Bronze coins minted in Augusta Trayana. III c. Reverse

История на Стара Загора

 

Vessel, earthen, decorated with dark and light squares "Calendar". Early Neolith - 6000 BC.

Marble human figure. Village mound in the region of Stara Zagora spa. Late Chalcholith  - 4000 BC.

Helmet - mask, bronze. Mound necropolis in the region of villa-rustic Tchatalka, Stara Zagora district - 1 c.

Georgi Danchov (1846-1908). St. Ivan Rilski with life scenes. Icon from 1863. Distemper, wood, 128/82 cm.

 

Стара Загора се намира в Южна България.Той е един от големите градове в страната, с население от 200 000 жители. Разположен е в полите на Средна гора на 197 м. надморска височина, на тераса наклонена на юг и изток. Климатът на града е умереноконтинентален със сино влияние на Средиземноморието през долината на река Марица. Средната температура е +13° С. Това място е благодатна земя, стратегически кръстопът, през който минават важни транспортни артери между изтока и запада, севера и юга. Затова тук е имало живот от праисторическата епоха до наши дни.

Първите обитатели на Стара Загора са земеделскоскотовъдни общности, които са дошли по тези места в края на VII и началото на VI хил. Пр. Хр. (новокаменната епоха). Техните селища, които са били обитавани в продължение на две-три хилядолетия, са селищни могили. В чертите на съвременния град се намират пет праисторически поселения. Сред тях е Берекетската могила – най-голямата праисторическа селищна могила в България. Тя е висока 17 м. и има диаметър при основата си 250м.

В Стара Загора са проучени и консервирани две ”неолитни жилища” (VI хил пр. Хр.), които са най-добре запазените и с най-богат инвентар жилища от тази епоха в Европа.

На 7 км. северозападно от града, в местността Мечи кладенец, праисторическият човек се е докоснал до първия метал – медта (края ня V хил. Пр. Хр.). Тук, в най-древните медни рудници на Европа, в открити галерии, е добивана медна руда и са изработвани медни изделия, изнасяни в обширен ареал, стигащ до средното течение на река Волга.

Поселищният живот в Стара Загора и нейните околности продължава и в годините на тракийската древност. През IV в. пр. Хр. е съществувало значително древно тракийско селище, известно под името Берое.

Около 107 г. сл. Хр., недалеч от Берое, император Марк У. Траян (98-117 г.), основал град Улпия Августа Траяна. Той бил вторият по значимост град в провинция Тракия след Филипопол. Разположен върху площ от 500 дка, той е укрепен с мощна крепостна стена. Като град от полисен тип, той се е ползвал със значителна автономия. Градските дела се ръководели от буле (градски съвет) и демос (народно събрание). От средата на II в. до средата на III в. е сякъл собствени монети.

От античния град са разкрити форум, некрополът, улици, обществени и частни сгради, цветни подови мозайки и др.

В резултат на готските, а по-късно на хунските, аварските и славянските нашествия Берое (Верея) е в значителна степен опустошен.

След създаването на българската държава градът започва да се налага като военностратегически и админстративен център. Намирайки се в погранична зона, той обслужва политическите интереси на България и на Византия. За значимостта му говори фактът, че през 784 г. е посетен лечно от императрица Ирина, която възстановява крепостните му стени. Тогава градът е бил преименуван на Иринополис.

След 812 г. той е завладян от хан Крум и влиза в границата на българската държава. Възстановено е старото име Берое.

След началото на похода на императора Йоан Цимисхий срещу България, в 969 г. Берое отново е завладян от византийците. Тогава получават статут на стратегически център.

При управлението на династията на Комнините той е превърнат в императорска резиденция.

От периода XI – XII в. датират най-значимите средновековни археологически паметници на града, сред които се открояват 5-те каменни релефа с изображенията на животни.

Берое запазва статута си на админстративен център на област в границите на българската държава до управлението на цар Иван Асен.

След средата на XIII в. започва постепенно да запада.

При завладяването му от турците към 1364 г., той е незначителна полуразрушена крепост, като дори в историческата памет на местното население не е съхранено името й. Турците дават ново име на града, първоначално Ески Хисар, а по-късно Ески Загреси Хисар – Ески Загара, като последното име се използва като официално до 1871 г.

През Възраждането, XVIII – XIX в., градът се превръща във важен икономически център с 50 вида занаяти и повече от 70 дюкяна. Появяват се първите фабрични предприятия. Още през 1858 г. Стара Загора е с пет мъжки и три девически училища и е създадено градското българско читалище. В края на 50-те години на XIX в. се появява и българското име Железник, а през 1871 г. официално е прието сегашното му име Стара Загора и се учредява Старозагорската епархия.

По време на Освободителната война на 31 юли 1877 г., край Стара Загора става първият голям сблъсък в Южна България между двете воюващи сили, Турция и Русия. В резултат на този бой градът е опожарен и сринат до основи и 14 500 беззащитни граждани намират смъртта си.

На 5 октомври 1879 г. е положен символичният основен камък – започва възстановяването на Стара Загора. То се извършва по предварително изготвен план от Любор Байер, който превръща Стара Загора в първия български следосвобожденски град със съвреминно градоустройствено решение.

Започва стопански подем и развитие на Стара Загора, който е окръжен и областен център. В него се открива първата провинциална опера и радио. Кипи организиран музикален и театрален живот. Известен е като град на липите, художниците и поетите.

Днес Стара Загора е модерен и динамичен град. Той има развита индустрия и икономика – машиностроене, хранително-вкусова, тютюнопреработваща, винарска и пивоварна промишленост.

Градът е образователен център, в който има много средни училища, техникуми и специализирани гимназии, много научни и културни институти. В Стара Загора се намира Тракийският университет, в който има четири факултета, пет колежа и университетска болница с общо 4606 студенти.

В своята хилядолетна история градът многократно е възкръсвал от пепелищата, преживял е много превратности, но винаги е бил център на стопански, политически и културен живот.

Днес Стара Загора е един от най-модерните съвременни градове в България.
 

Н.с. Петър Калчев
Директор на Исторически музей, Стара Загора
 

 

  Home     Journal Home    CCONO    Vertigo Meeting